Adatkezelési tájékoztató

PDF letöltés Nyomtatás E-mail

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezető.
2. A Leier Hungária Kft. Adatkezelési tájékoztatója.
2.1. A Tájékoztató célja, hatálya.
2.2. Az adatkezelő
2.3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
2.4. Alapelvek, célok.
2.5. A kezelt adatok köre és jogalapja.
2.6. A kezelt adatok tárolásának időtartalma.
2.7. Jogalap.
2.8. Az adatok továbbítása.
2.9. Adatfeldolgozók.
2.10. Közös adatkezelés.
2.11. Az Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan.
2.11.1 A hozzáféréshez kapcsolódó jog.
2.11.2 A helyesbítéshez való jog.
2.11.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
2.11.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog.
2.11.5 A tiltakozáshoz való jog.
2.11.6 Az adathordozhatósághoz való jog.
2.12. Eljárási szabályok az Érintetti jogok gyakorlása esetén.
2.13. Jogorvoslathoz való jog
2.13.1 Panasztételi jog.
2.13.2 Keresetindítási jog (Bírósághoz fordulás joga)

1. Bevezető

Jelen dokumentum a Leier Hungária Kft. adatkezelési tájékoztatóját tartalmazza.

2. A Leier Hungária Kft. Adatkezelési tájékoztatója

2.1. A Tájékoztató célja, hatálya

Jelen dokumentum célja, hogy Leier Hungária Építőanyaggyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 08-09-004486, adószám: 11138075-2-08, székhely 9024 Győr, Baross Gábor út 42.)- a továbbiakban Leier Hungária Kft. - által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről tájékoztatást nyújtson.

A Leier Hungária Kft. elkötelezett abban, hogy mindenki számára tiszteletben tartsa a magánélethez való jogát személyes adatainak gépi feldolgozása során és maradéktalanul megfeleljen a hatályos jogi előírásoknak beleértve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét is (továbbiakban: „GDPR”).

2.2. Az adatkezelő

 • Adatkezelő neve: Leier Hungária Kft.
 • Adatkezelő címe: 9024 Győr, Baross G. út 42.

2.3. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

2.4. Alapelvek, célok

A Leier Hungária Kft. az érintettektől kizárólag olyan adatokat kér és tart nyilván, amelyek a szerződés teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényegesek, és az Érintett személyhez fűződő jogait nem sértik.

Az érintettek személyes adatainak gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A Leier Hungária Kft. csak a szükséges mértékű személyes adatot kezel az adatkezelési cél és jogalap együttes fennállásáig.

A Leier Hungária Kft. által kezelt személyes adatoknak pontosnak és - szükség esetén - naprakésznek kell lennie.

A Leier Hungária Kft. törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelését olyan technikai (elsősorban információ-biztonsági) vagy szervezési intézkedések alkalmazásával végezze, amelyek a személyes adatok biztonságát elősegítik.

Az adatok megadása nem kötelező, de ennek hiányában nem lehetséges a vásárlás, mivel a Leier Hungária Kft. nem rendelkezik a szerződés és a vonatkozó jogi előírások teljesítéséhez szükséges adatokkal. A rendezvényeken való résztvevők választhatnak, hogy kívánnak –e tájékoztatási célú hírlevelet kapni.

2.5. A kezelt adatok köre és jogalapja

A Leier Hungária Kft. az alábbi személyes adatokat kezeli:

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A Kertshop használata során megadott személyes adatok.

A vásárlás és a fizetés dokumentálása.

Számviteli kötelezettség teljesítése.

A felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás.

A megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, számlakiállítás.

A vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján

A Kéményshop webáruházban való rendelés során megadott lakcím és szállítási adatok a https://kemenyshop.leier.hu/ oldalon.

A vásárlás és a fizetés dokumentálása.

Számviteli kötelezettség teljesítése.

A felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás.

A megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, számlakiállítás.

Az adatok átadása a választott viszonteladónak.

A vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján

Az üzemeinkben személyesen vásárló vevők által megadott személyes adatok.

A vásárlás és a fizetés dokumentálása.

Számviteli kötelezettség teljesítése.

A felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás.

A megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, számlakiállítás.

A vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján

Az építészek és kivitelezők számára szervezett képzéseinken részt vevő magánszemélyek és egyéni vállalkozók neve, kapcsolattartási adatai. A képzéseken fénykép készülhet.

A képzések szervezéséhez a jelentkezők összegyűjtése.

A képzéseken való megjelenés dokumentálása.

A képzéseken készült fényképeket internetes felületeinken közzétesszük.

A képzéseken résztvevőknek tájékoztató és marketing anyagokat küldünk, amennyiben ebbe beleegyeztek.

Értékesítési munkatársaink felkereshetik a képzésen résztvevőket.

A képzések szervezéséhez a jelentkezők összegyűjtése és a képzéseken való megjelenés dokumentálása esetén a szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

A képzéseken való résztvevőknek tájékoztató és marketing anyagok gyűjtése esetében az érintett hozzájárulása jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. A hozzájárulás visszavonható az adatvédelmi tisztségviselőnek írt email vagy levél segítségével.

Tervezési segédanyagot letöltő személyek személyes adatai.

Tervezési segédanyagok letöltése, kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele, átadása miatt szükségesek a kapcsolattartási adatok.

Az adatkezelés jogalapja a letöltést választók önkéntes hozzájárulása, a GDPR 6. § (1)  a pontja alapján.

A viszonteladó partnerektől a rendelt áru kiszállításához megadott szállítási adatok.

Azért szükséges, hogy a Leier Hungária Kft. ki tudja szállítani a partnereitől rendelt árut a vevőnek.

A szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

Viszont eladói vagy közvetlen vevői ajánlatkérések során megadott személyes adatok: építkezés helye, építtető neve, egyéb kapcsolódó adatok

Azért szükséges, hogy a Leier Hungária Kft. ajánlatot tudjon adni az ajánlatkérésre.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a Leier Hungária Kft. jogos érdeke.

Vásárokon, kiállításokon történő tervező látogatáson, nyereményjátékok során a leendő potenciális ügyfelek által átadott elérhetőség adatok (jellemzően névjegykártyák)

A Leier Hungária Kft. értékesítői üzletszerzés céljából megkereshetik az adataikat átadó személyeket.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a Leier Hungária Kft. jogos érdeke.

 

2.6. A kezelt adatok tárolásának időtartalma

A Leier Hungária Kft. az általa kezelt adatokat az adattakarékosság elvének megfelelően csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig, illetve az esetleges jogszabályi előírásokban foglalt kötelező megőrzési ideig tárolja.

A szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján tárolt adatokat a szerződés teljesítését és az önként vállalt vagy kötelező jótállási idő (amely egyes termékeknél 35 év is lehet) lejártát követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, jogszabályi kötelezettség alapján tárolt adatokat a jogszabályban foglalt kötelező megőrzési ideig tároljuk. Ha például az adatokat a Számv. tv. alapján kötelesek vagyunk megőrizni, akkor az adatokat az az érintett hozzájárulásától függetlenül leghamarabb csak vásárlást követő 8. év múlva törölhetjük.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett hozzájárulásával tárolt adatokat az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatkezeléshez kapcsolódó cél megszűnését vagy teljesülését követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, jogos érdekből tárolt adatokat az érintett az adatkezeléshez kapcsolódó cél megszűnését vagy teljesülését követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük.

2.7. Jogalap

A Leier Hungária Kft. az érintett személyes adatait – ide nem értve a különleges adatokat - különösen az alábbi jogalapokon kezelheti:

Hozzájárulás: Az Érintett – amennyiben a hozzájárulás önkéntessége bizonyítható – hozzájárulást adhat személyes adatainak kezeléséhez. Az Érintett a hozzájárulását önkéntes alapon nyújtja, és jogosult azt bármikor visszavonni. A visszavonás az azt megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Szerződés előkészítése, ill. szerződés teljesítése: Ez a jogalap alkalmazható a szerződések teljesítéséhez szükséges adatkezelések esetén, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Jogi kötelezettség teljesítése: uniós vagy nemzeti jog által megkívánt adatkezelés.

Jogos érdek: ide tartoznak a Leier Hungária Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelések. A Leier Hungária Kft. vagy harmadik fél jogos érdekét az adatkezelési célra vonatkozó Kivonat rögzíti. Jogos érdeken alapuló adatkezelés csak abban az esetben történhet, ha a Leier Hungária Kft. érdekmérlegelési tesztet készít, amelyben rögzíti és megvizsgálja, hogy a Leier Hungária Kft. jogos érdeke arányosan korlátozza-e az Érintett személyes adatok védelméhez való jogát, magánszféráját, illetve azt, hogy miként biztosítható az egyensúly a Leier Hungária Kft. és az Érintett érdekei között.

2.8. Az adatok továbbítása

Leier Hungária Kft. meghatározott célból – így különösen valamely harmadik személlyel fennálló szerződés teljesítése érdekében, illetve a jogszabályban meghatározott kötelezettség, teljesítése, vagy a vállalatcsoport belső adminisztratív céljának teljesítése érdekében – az érintettek személyes adatait továbbíthatja.

Ilyen esetek például:

 • szerződés teljesítéséhez adatok átadása a fuvarozó cégnek;
 • adatok továbbítása könyvelési, kontrolling és egyéb vállalatirányítási célból a cégcsoporton belül;
 • perrel vagy egyéb jogi probléma megoldásával kapcsolatos adatok továbbítása a Leier Hungária Kft. jogi képviselőjének.

Adattovábbítás esetén - jogszabályon alapuló adattovábbítás kivételével - a Leier Hungária Kft. kizárólag olyan címzettek részére továbbítja az Érintett személyes adatait, amelyek az Európai Unió területén székhellyel rendelkeznek, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak arra, hogy az általuk történő adatkezelés a GDPR követelményeinek megfelel.

Amennyiben a Leier Hungária Kft. személyes adatot harmadik országba – tehát az Európai Unión kívüli országba - továbbít (vagy harmadik országban működő adatkezelő számára elérhetővé tesz), úgy a Leier Hungária Kft. köteles arról gondoskodni, hogy a harmadik országban működő adatkezelő, vagy adatfeldolgozó az érintett személyes adataival kapcsolatosan a Leier Hungária Kft. által biztosított védelemmel azonos mértékű védelmet biztosítson a GDPR V. fejezetében foglaltaknak megfelelően.

Ha olyan harmadik országba történik az adattovábbítás, amely a személyes adatok megfelelő szintű védelmét a GDPR V. fejezete szerint biztosítani nem tudja, akkor az adattovábbítás csak akkor történhet az érintett hozzájárulása nélkül, ha az adattovábbítás megfelel a GDPR 49. cikk cikkében foglaltaknak; ennek hiányában a személyes adatok továbbításhoz szükséges a Érintett kifejezett hozzájárulása.

2.9. Adatfeldolgozók

Leier Hungária Kft. a tevékenysége ellátásához az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az adatfeldolgozó munkáját ellenőrizzük.

Az adatfeldolgozó

A személyes adatok köre és a tevékenység jellege

INFOARTNET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, cégjegyzékszám: 08-09-015715, székhely: 9024 Győr, Baross G. út 42.

Leier Hungária Kft. honlapjainak fejlesztését végzi és üzemeltetési támogatást nyújt. Ezen tevékenysége során nincs teendője a rendszerben tárolt személyes adatokkal kapcsolatban, de a rendelkezik a hozzáféréshez szükséges jogosultsági szinttel.

Leier Monolit Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, cégjegyzékszám 08-09-002610, székhely: 9024 Győr, Baross G. út 42.

Leier Hungária Kft. számára kiszervezett informatika üzemeltetési, könyvelési, bérszámfejtési és kontrolling tevékenységet végez.

Informatikai tevékenységi körükben a Leier Monolit Kft. munkatársai hozzáférhetnek a Leier Hungária Kft. informatikai rendszereiben tárolt adatokhoz.

Könyvelési, bérszámfejtési és kontrolling tevékenységi körében

Leier Monolit Kft. munkatársai hozzáférhetnek a Leier Hungária Kft. ügyfelei számlázási adataihoz.

2.10. Közös adatkezelés

Leier Hungária Kft. a tevékenysége ellátásához értékesítési partnereivel közös adatkezelést végez, a partnerrel kötött megállapodás alapján. A Kéményshop webáruházban leadott rendelést a partner szolgálja ki, vele szerződik a vevő, ehhez szükséges az adatok átadása. Az értékesítési partnerek listája megtekinthető a https://kemenyshop.leier.hu weboldalon.

2.11. Az Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

Az Érintett kérelmezheti a Leier Hungária Kft.-től a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz való jog és a jogorvoslathoz való jog.

2.11.1 A hozzáféréshez kapcsolódó jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a Leier Hungária Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában,
 • Az érintett személyes adat kategóriái,
 • Azon címzettek kategóriái, akinek az érintett személyes adatait közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. nemzetközi szervezeteket (a harmadik országbeli címzettek, továbbá a nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás esetén a Érintett jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy az adattovábbítás megfelelő garanciák mellett történik-e)
 • Az érintett személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai

Az Érintettet megillető érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok kezelése ellen)

A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Ha az adatot a Leier Hungária Kft. nem az Érintettől szerezte, akkor a forrásra vonatkozó minden elérhető információ

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a kért információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha a Érintett másként kéri.

A Leier Hungária Kft. az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, a Leier Hungária Kft. jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, a Leier Hungária Kft. jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben a Érintett által megjelölt személyes adatot a Leier Hungária Kft. nem kezeli, úgy erről is köteles az Érintett írásban tájékoztatni.

2.11.2 A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult ahhoz, hogy a reá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérje. Amennyiben Érintettre vonatkozó személyes adatok hiányosak, úgy az Érintett jogosult a személyes adtok kiegészítését kérni.

A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az Érintett köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles a Leier Hungária Kft.-t a pontos, teljes körű adatról is tájékoztatni. A Leier Hungária Kft. jogosult indokolt esetben az Érintettet felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal - bizonyítsa a Leier Hungária Kft. számára.

Leier Hungára Kft. az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.

A Leier Hungária Kft. az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel a Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Leier Hungária Kft.tól aránytalan erőfeszítést. Az Érintett kérésére a Leier Hungária Kft. tájékoztatja őt ezen címzettekről.

2.11.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy a Leier Hungária Kft. a reá vonatkozó személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • Az Érintett által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat a Leier Hungária Kft. gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • A Leier Hungária Kft. a személyes adatot (ideértve a különleges adatot is) az Érintett hozzájárulása alapján kezelte, az Érintett a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Az Érintett a Leier Hungária Kft. jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Leier Hungária Kft. számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak;
 • A Leier Hungária Kft. a személyes adatot jogellenesen kezelte,
 • A Leier Hungária Kft. által kezelt adatot a Leier Hungária Kft.ra alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • Az Érintett az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.

Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

Amennyiben a Leier Hungária Kft. az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az Érintettet megfelelő módon tájékoztatja.

Abban az esetben, amennyiben a Leier Hungária Kft. az érintett személyes adatainak törlésére köteles, a Leier Hungária Kft. minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. A Leier Hungária Kft. a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.

A Leier Hungária Kft. az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Leier Hungária Kft.tól aránytalan erőfeszítést. Az Érintett kérésére a Leier Hungária Kft. tájékoztatja ezen címzettekről.

A Leier Hungária Kft. nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához;
 • a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által a Leier Hungária Kft-re telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;
 • közérdekből vagy a Leier Hungária Kft-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően letehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

2.11.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy a Leier Hungária Kft. a reá vonatkozó személyes adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg a Leier Hungária Kft. ellenőrzi az adat pontosságát);
 • A Leier Hungária Kft. a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett korlátozást kér;
 • A Leier Hungária Kft. számára az adatkezelés célja megszűnt, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Az Érintett a Leier Hungária Kft. jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Leier Hungária Kft. számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Leier Hungária Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Érintett jogos indokaival szemben. ;

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

A Leier Hungária Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

A Leier Hungária Kft. az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Leier Hungária Kft.-től aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére a Leier Hungária Kft. tájékoztatja ezen címzettekről.

2.11.5 A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha:

 • az adatkezelés közérdekű vagy a Leier Hungária Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy
 • az adatkezelés a Leier Hungária Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
 • ideértve fenti adatkezeléseken alapuló profilalkotást is.

A fenti esetekben a Leier Hungária Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, vagyis az adatokat törölni kell, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.11.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Leier Hungária Kft. által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Leier Hungária Kft. akadályozná.

Az adathordozhatósághoz való jog azon személyes adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket: az Érintett a Leier Hungária Kft. rendelkezésére bocsátott és az Érintett hozzájárulásán vagy szerződéses jogalapon alapul az adatkezelés és az adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, a Leier Hungária Kft. az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. Az adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Az adathordozhatóság körében a Leier Hungária Kft. köteles ingyenesen az Érintett számára az adathordozót rendelkezésre bocsátani.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, a Leier Hungária Kft. jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

Az adathordozhatóság körében a Leier Hungária Kft. részéről megtett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat a Leier Hungária Kft. mindaddig nyilvántartja, ameddig az adatok kezelésére a Leier Hungária Kft. megfelelő céllal illetve jogalappal rendelkezik.

2.12. Eljárási szabályok az Érintetti jogok gyakorlása esetén

A hozzáférés, törlés, helyesbítés, korlátozás, tiltakozás továbbá adathordozhatóság esetén a következő eljárási szabályokat kell alkalmazni:

Az Érintett a kérelmét az Adatvédelmi tisztviselőnél nyújthatja be.

A kérelem benyújtása írásban történhet elektronikus levél útján vagy papír alapon. Az Érintett köteles a kérelemben megjelölni, hogy a mely személyes adat vonatkozásában kéri a Leier Hungária Kft. intézkedését.

A Leier Hungária Kft. az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül köteles kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a folyamatban lévő kérelmek számát, a Leier Hungária Kft. a kérelem elbírálásának határidejét további 2 hónappal meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve okairól az Érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

Amennyiben az Érintett kérelme megalapozott, a Leier Hungária Kft. a kért intézkedést az eljárási határidőn belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtétével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad az Érintett részére. Ha a Leier Hungária Kft. az Érintett kérelmét elutasítja, köteles erről írásbeli határozatot hozni. Határozatában köteles megjelölni a döntés alapjául szolgáló tényállást, döntésének indoklását a megfelelő jogszabályok illetve eseti döntések bemutatásával, továbbá köteles az Érintettet a Leier Hungária Kft. döntésével szemben irányadó jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni.

Az Érintett az Érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos költségek megtérítésére kizárólag abban az esetben kötelezhető, amennyiben a Leier Hungária Kft. a Érintettet a kérelme beérkezését követő 8 napon belül írásban tájékoztatta arról a körülményről, hogy kérelme túlzó jellegű, és ezzel egyidejűleg tájékoztatta az adminisztratív költség mértékéről, de az Érintett mindezen körülmények ellenére az igényét írásban fenntartotta. Az igény fenntartásának minősül, ha az Érintett a Leier Hungária Kft. tájékoztatása ellenére nem vonja vissza kérelmét 5 munkanapon belül vagy az ügyintézési határidő végéig.

A költségek viselésére kötelezett Érintett a költséget vagy külön köteles megfizetni a Leier Hungária Kft. által kibocsátott fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül.

Ha az Érintett a Leier Hungária Kft. döntésével nem ért egyet, illetve ha a Leier Hungária Kft. a vonatkozó fenti eljárási határidőt elmulasztja, úgy az Érintett jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

2.13. Jogorvoslathoz való jog

2.13.1 Panasztételi jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő (ideértve a Leier Hungária Kft.) általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

2.13.2 Keresetindítási jog (Bírósághoz fordulás joga)

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül - bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

A Leier Hungária Kft-vel, mint magyar adatkezelővel szemben, magyar bíróság előtt indítható per.

Amennyiben az Érintett az adatfeldolgozóval szembeni kíván bírósági eljárást kezdeményezni, úgy azt az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az Érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

Ajánlatkérő

Az Ön neve: * 
E-mail címe: * 
Telefonszáma:  
Üzenet: * 
Adatkezelési szabályzat elfogadása * 
A Leier City Center Kft. Adatkezelési Tájékoztatóját és a Leier Monolit Kft. Adatkezelési Tájékoztatóját megértettem és hozzájárulok, hogy a Leier City Center Kft. és a Leier Monolit Kft. a megadott személyes adataimat (név , e-mail cím, telefonszám, üzenet tartalma) az ajánlatkérés teljesítése céljából kezelje.

Adja meg a képen látható biztonsági kódot: